ပုသိမ်မြို့ ရေပေး‌ဝေရေး (Pilot Project)

Start Date: 
2019/05/23
Finished Date: 
2021/11/30
Status: 
Finished

ပုသိမ်မြို့ ရေပေး‌ဝေရေး (Pilot Project)

  • တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း - Authentic Construction Company
  • အကျိုးပြု လူဉီးရေ / တစ်ရက် ရေဂါလံ - ၁၂၅,၉၇၀ ဉီး / ၄,၅၀၀,၀၀၀ ဂါလံ
  • တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း စုစုပေါင်းတန်ဘိုး - ၁၉,၉၈၁ ကျပ်သန်း
  • တည်ဆောက်ရေးစာချုပ် ချုပ်ဆိုသည့် နေ့ရက် - ၂၃.၀၅.၂၀၁၉ 
  • စာချုပ်အရ ပြီးစီးရမည့် နေ့ရက် - ၃၁.၁၂.၂၀၂၀

တည်ဆောက်ရေး ကာလကို ၃၀.၁၁.၂၀၂၁ တွင် ဆောင်ရွက်ပြီးစီး ခဲ့ပါသည်။